Vechten tegen de zee - reglement

De regels
Een team bestaat uit maximaal tien personen en minimaal uit vier.
Teams die ingeschreven staan moeten zich, minimaal 30 minuten voor aanvang, melden op de door de organisatie aan hun toegewezen locatie.
 
Alle deelnemende teams ontvangen scheppen en een sponsortas.
Elk team krijgt dezelfde scheppen. Er mogen geen andere hulpmiddelen worden gebruikt om mee te graven.
Elk deelnemende team krijgt een paal met bord waarop het teamnummer staat.
 
Na het centraal gegeven startsignaal begeven de deelnemers zich naar de vloedlijn.
 
Op door de organisatie met een pion, gemarkeerde plaatsen moet de paal met teamnummer gezet worden waarbij de paal op de pion moet staan, vastgehouden door één van de teamleden totdat de paal in de zandberg blijft staan. 
 
Bij het graven van de berg mag alleen strandzand gebruikt worden.
De tijd van graven wordt bepaald door de organisatie.
 
Het eindsignaal voor het scheppen zal centraal worden gegeven door middel van een signaal.
 
Na het eindsignaal mag er geen zand meer op of in de nabijheid van de zandberg worden verzet.
 
Na het eindsignaal mogen er geen personen meer op de zandberg komen.
 
Na het gegeven eindsignaal gaat de tijd lopen om te bepalen welke zandberg het langst blijft staan.
 
De tijd stopt zodra de paal met het deelnemersnummer in het water valt
 
De algemene winnaar wordt gekozen op basis van originaliteit, mooiste berg, teamsamenstelling,
teamkleding en de zandberg die het langst blijft staan.
Er zijn meerdere prijzen te verdienen in de verschillende bovengenoemde categoriën.
 
Een deskundige jury zal de winnende teams bepalen.
 
In alle gevallen waarin de regels niet voorzien zal de jury besluiten hoe te handelen.
 
Over de uitslag is geen discussie mogelijk